Advokátní kancelář Mgr. Ing. Karla Mocka je rozvíjejícím se subjektem poskytujícím právní služby klientům ve všech hlavních právních odvětvích a oborech, a to nejen klientům v Ostravě a okolí, ale i v jiných regionech České republiky, zejména na Valašsku.

Široká nabídka poskytovaných právních služeb je přizpůsobena individuálním ad hoc požadavkům klienta, ať již se jedná o udělování jednotlivých porad, zpracovávání právních rozborů, sepisování listin, advokátní úschovy, zastupování v řízení před soudy a jinými orgány nebo komplexní právní služby ve všech právních případech klienta.

Právní služby jsou poskytovány jak fyzickým tak i právnickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům. Při poskytování právních služeb klientům je pro nás primární a samozřejmá časová flexibilita, individuální přístup, vstřícnost a co nejlepší informovanost klienta o možných způsobech postupu a řešení případu včetně poskytnutí srozumitelného vysvětlení k dané problematice v potřebném rozsahu.

Mezi nejdůležitější atributy poskytování právních služeb advokátem patří ochrana a prosazování práv a oprávněných zájmů klienta, vázanost advokáta pokyny klienta a povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Novinky

  • 1. 4. 2017

    Realizace projektů souvisejících s ochranou práv průmyslového vlastnictví "Inovace - Výzva II" (projekty API - Agentura pro podnikání a inovace)