Advokátní kancelář poskytuje právní služby již od roku 2011, a to jak firemní klientele, tak i jiným subjektům, běžné občany nevyjímaje. Na poskytování právních služeb se podílí osoby s dlouholetou odbornou praxí.

Při poskytování právních služeb je kladen důraz na individuální přístup, vstřícnost a informovanost klienta o možných způsobech řešení zadání či kauzy, včetně poskytnutí srozumitelného vysvětlení k dané problematice v potřebném rozsahu.

Poskytování právních služeb je založeno na vztahu vzájemné důvěry a osobním přístupu ke klientovi, a je vždy přizpůsobeno charakteru právní věci a individuálním požadavkům klienta, nezávisle zda jde o jednorázové právní poradenství, zastupování před soudy a jinými orgány, či komplexní právní služby ve všech právních věcech klienta.

Mezi nejdůležitější atributy poskytování právních služeb patří ochrana a prosazování práv a oprávněných zájmů klienta, vázanost advokáta pokyny klienta a povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Advokátní kancelář spolupracuje i s dalšími partnerskými advokátními kancelářemi, daňovými poradci a exekutorskými úřady v České republice.

 

 

 

 

Novinky

  • 15. 9. 2020

    Od 4.1. 2021 již fungujeme v nově otevřené pobočce v Rožnově pod Radhoštěm v budově Elektroprojekty (Boženy Němcové 1720, Rožnov p. R.)