Poskytování právních služeb je zajišťováno advokátem Mgr. Ing. Karlem Mockem (sídlo v Ostravě, pobočka v Rožnově pod Radhoštěm), zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod registračním číslem 13422. Advokátní kancelář spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Renaty Divínové se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.

Advokát je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (2006) a VŠB – TU v Ostravě, Hornicko-geologické fakulty (1999).

Prvotní praktické právní zkušenosti získal ve služebním poměru k Policii České republiky u Služby kriminální policie a vyšetřování v Praze, kde se zabýval vyšetřováním hospodářské a majetkové kriminality.

Po absolvování právní praxe advokátního koncipienta v advokátní kanceláři v Praze a po složení advokátní zkoušky začal poskytovat právní služby jako samostatný advokát.

Advokát vykonává spíše generální advokátní praxi, avšak nad rámec obvyklých právních problémů generální praxe jsou mu blízké primárně trestní obhajoba a zastupování poškozených v trestním řízení, uplatňování nároků na náhradu škody / újmy na zdraví (zejména u dopravních nehod), právo průmyslového vlastnictví - primárně přihlašování průmyslových vzorů národních i Společenství (EU) a národních ochranných známek i ochranných známek EU (ÚPV, EUIPO), a v neposlední řadě i oblast energetického práva.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. místo v žebříčku českých zástupců - elektronických uživatelů u EUIPO

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-users_Q3_2017_en.pdf

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/top-25_e-users_Q4_2017_en.pdf

 

Novinky