Poskytování právních služeb je zajišťováno advokátem Mgr. Ing. Karlem Mockem, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod registračním číslem 13422.

Advokát je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a VŠB – TU v Ostravě (Hornicko-geologická fakulta).

Prvotní praktické právní zkušenosti získal ve služebním poměru k Policii České republiky v rámci Služby kriminální policie a vyšetřování v Praze, kde se zabýval vyšetřováním hospodářské a majetkové kriminality.

Po absolvování právní praxe advokátního koncipienta v advokátní kanceláři v Praze a složení advokátní zkoušky začal poskytovat právní služby jako samostatný advokát.

Advokát vykonává generální advokátní praxi a dále se zaměřuje na ochranu práv duševního vlastnictví a energetické právo.

_____________________________________

Významným spolupracovníkem advokátní kanceláře je specialista ochrany duševního vlastnictví Ing. Petr Kosák.

Ing. Petr Kosák je absolventem Univerzity Pardubice (Fakulta Chemicko-technologická) a Institutu průmyslověprávní výchovy v Praze. V rámci zvyšování odbornosti se účastnil řady seminářů a stáží pořádaných Evropským patentovým úřadem a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Oblasti duševního vlastnictví se intenzivně věnuje již dvacet let, kdy působil mj. jako vedoucí Oddělení vědeckých a technicko-ekonomických informací v přerovských chemických podnicích holdingu Agrofert, pracoval v patentové a advokátní kanceláři Rott, Růžička & Guttmann, jedné z nejvýznamnějších kanceláří v oboru, a též u předního tuzemského výrobce léčiv, společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. V akademické sféře získal další zkušenosti na VŠB - TU Ostrava, kde se mimo ochrany duševního vlastnictví věnoval také přednáškové činnosti v oblasti průmyslových práv. 

Ing. Petr Kosák se zaměřuje především na ochranu technických řešení, zejména v oblasti chemie, farmacie a strojírenství. Vedle této agendy se zabývá i agendou nakládání s duševním vlastnictvím ve výrobních a výzkumných podnicích, tedy problematikou související s dělením a spojováním podniků, zlepšovacími návrhy, tvorbou podnikových norem a směrnic, ochranou obchodního tajemství a know-how, oceňováním, transfery a licencemi.

Jeho specialitou je zahraniční patentové právo, zejména v asijských zemích a zemích bývalého východního bloku, kde měl možnost získat bohaté zkušenosti.

 

 

 

 

Novinky

  • 31. 1. 2018

    Od ledna 2019 sídlo advokátní kanceláře v Ostravě na adrese 28. října 3117/61 (budova KPMG).

  • 15. 11. 2017

    1. místo u EUIPO (Úřad EU pro duševní vlastnictví) za 3Q 2017 - ČR